# MATLAB ile Çelik Petek Kirişlerin Hesabı Bu projedeki MATLAB kodları [AISC Design Guide 31](https://www.aisc.org/Design-Guide-31-Castellated-and-Cellular-Beam-Design)'e göre oluşturulmuş ve petek çelik kiriş'in tasarımı ve analizi için kullanılan bir programdır. Bu yazılım projesi gerçek **hayata gerçirilen** bir çelik yapı projesi için oluşturulmuştur. Programdan elde edilen çıktılar sayesinde ile güvenli bir tasarıma ulaşılmış ve üretim süreçlerine karar verilmiştir. Programın aşamaları şöyledir: - Program ilk olarak, petek çelik kiriş'in geometrik parametrelerini, malzeme özelliklerini, yükleri ve kesme momentlerini girdi olarak alır. Bu parametreler, petek çelik kiriş'in boyutlarını, gövde açıklık çapını, aralığını ve kenar mesafesini, çelik malzemenin akma dayanımını ve elastisite modülünü, kirişin üzerine etkiyen yükü ve kesme moment dağılımını belirler. - Sonrasında, petek çelik kiriş'in kesit özelliklerini hesaplar. Bu özellikler arasında net ve brüt alanlar, atalet momentleri, elastik modüller, plastik modüller, burkulma dayanımları ve eksenel rijitlikler bulunur. Bu özellikler, petek çelik kiriş'in farklı kesitlerinde (net tee kesiti, kritik tee kesiti ve brüt I kesiti) hesaplanır. - Petek çelik kiriş'in mukavemet kontrollerini yapar. Bu kontroller arasında basınç dayanımı, eğilme akması, lokal burkulma, bileşik etkiler (basınç + eğilme), gövdede lokal burkulma (boşluklar arası brüt kesitte), gövdede yatay kesme (boşluklar arası brüt kesitte) ve net tee kesitinde dikey kesme kontrolleri bulunur. Bu kontroller için gerekli olan gerilme değerleri ve izin verilen gerilme değerleri karşılaştırılır ve kesitin güvenli olup olmadığı belirlenir. - Petek çelik kiriş'in deplasman kontrolünü yapar. Bu kontrol için kirişin maksimum deplasmanı hesaplanır ve kirişin uzunluğuna oranlanır. Bu oranın belirli bir sınırın altında olması gerekir. Bu sınır genellikle kirişin uzunluğunun 180'de biri olarak alınır. - Son olarak program, hesaplamaların sonuçlarını ekrana yazdırır. Bu sonuçlar arasında kesitin güvenli olup olmadığını belirten mesajlar, hesaplanan gerilme değerleri ve izin verilen gerilme değerleri bulunur. Ayrıca program, hesaplamalar sırasında kullanılan bazı formülleri de gösterir. Sonuç olarak AISC Design Guide 31'e göre her delik için yapılması gereken 6 adet el hesabı bulunmaktadır. Bir kirişte ortalama 20 delik olduğunu varsayarsak. 8 kirişli bir proje için: 8 * 120 * 6 = 5760 adet matematiksel çözüm yapmak gerekmektedir. Hazırlamış olduğum program kirişlerin geometrik parametrelerine göre tüm süreci otomize etmek ve tasarım süreçlerine yön vermek üzere kullanılmıştır. Proje'nin kodlarını incelemek için [tıklayabilirsiniz.](https://github.com/ahmetsalihcozel/CellularBeam "CellularBeam")

Proje Bilgisi

  • Kategori: Mühendislik Matematiği, Masaüstü Uygulaması
  • Proje Tarihi: Haziran, 2022
  • Kazanımlar: Sayısal mantık yürütme, karmaşık matematik algoritmalarının işlenmesi, Uzun süreçli matematiksel problemlerin otomize edilmesi.